Rafidain Kunnskapssenter 


Stacks Image 2459
Kort innblikk i Rafidain Kunnskapssenter

1. BAKGRUNN:

Rafidain Kunnskapssenter ble opprettet august 2012 av en gruppe foreldre fra det irakiske miljøet i Norge med et mål om å lære barn og unge fra det irakiske og andre miljøer det arabiske språket. 

Rafidain Kunnskapssenter har klart seg på egenhånd siden opprettelsen, og frem til nå har man arbeidet frivillig uten å tjene penger i noen av aktivitetene. Alle aktivitetene i kunnskapssenteret foregår frivillig av enkelte foreldre og andre frivillige for å gjennomføre oppgavene sammen uten inntjening av penger eller økonomiske gevinster.

Siden opprettelsen av kunnskapssenteret fra 2012 har det blitt inngått et samarbeid med organisasjonen ILM og Khadija Senter blant annet i forbindelse med bruk av lokal for aktivitetene. 

Kunnskapssenterets aktiviteter, som innebærer undervisning og andre vanlige aktiviteter, skjer hovedsakelig på søndager èn gang i uken i ett helårs skolegang. 
Det foregår også andre aktiviteter og hyggelige sammenkomster andre dager i uken som skjer etter behov. 

Vi tar ferie på de vanlige skoleferiene for å harmonere best mulig med skolesystemet i Norge og at barna får nok tid til hygge og utvikling. Eksempler på sammenkomster kan være å avtale felles samlinger på Leos lekeland i vinterferie / påskeferie for de minste , og bowling for de noe eldre barna. 

Forskning har nemlig vist at barn som gjerne lærer et annet språk enn sitt morsmål får bedre læringsevnen og blir flinkere på skolen. 
2. Kunnskapssenterets mål
 • Er å undervise barn og unge under 20 år morsmålet deres (det arabiske språket)
Samt andre som er interessert i det arabiske språk.
 • Er å hjelpe elever med leksene sine i forhold til de norske skolene (Leksehjelp) 
 • Er å hjelpe barn og unge fra de irakiske og arabiske miljøene med å integrere seg i det norske samfunnet. 
Er å utføre aktiviteter som underholder og organiserer reiser og hytteturer for barn og unge.  
Er å produsere bøker og trykke skolebøker, som er relatert til undervisning og fortellinger som har å gjøre med oppdragelse og lærdom. Og det arabiske språket.


3. Kunnskapssenterets aktiviteter 
 • Handler om undervisning i det arabiske språket for barn og unge innenfor et/en bestemt program/læreplan på sofistikert måte. Det arabiske språket skal undervises innenfor bøker som er egnet for nivåene til elevene.

  Det skal også benyttes ulike moderne læringsmetoder som gjerne norske skoler benytter seg av gjennom å bruke kompetente lærere som har bred erfaring fra norske skoler og barnehager.

 • På søndager benytter vi tiden på undervisning og aktiviteter. Vi huker også tak i andre anledninger i uka for sammenkomst og underholdende aktiviteter.

 • Vi hjelper elever med lekser på norsk i de ulike fagene de har på den norske skolen som for eksempel matematikk, norsk, engelsk og andre emner for å styrke dem faglig etter behov. Leksehjelpen vi tilbyr blir holdt på frivillig basis av foresatte og lærere som har kompetanse innenfor de ulike fagene. 

 • Vi arrangerer organiserte hytteturer som underholder og gir lærdom til barn og unge for at de skal hygge seg, samtidig lære. Elevene skal også bli kjent med den norske naturen, historiske monumenter og kultur fra Norge.

  Lærere, foresatte og elever får også anledning til å bli bedre kjent med hverandre under slike omgivelser. 

 • Vi arrangerer organiserte kurs og workshop i forbindelse med integrering i det norske samfunnet, særlig for familier som nylig har ankommet Norge. Familiene skal få en detaljert forklaring om lovene, livet og samfunnet i Norge slik at det vil hjelpe dem til integrering og arbeid. Kurstilbudet får dem av lærere som er spesialisert i dette området. 

 • Kunnskapssenteret skriver og trykker bøker som er i tråd med læreplanen i ulike nivåer og dette skjer i samarbeid mellom foresatte og noen forlag. 

 • Gjennomføringen av undervisningen skjer prinsipielt gjennom lek og innenfor rammen og metodene som er knyttet til formålene. På en pedagogiske og barnevennlig måte i samsvar med norske læreprinsipper og læremetoder. 
 • Undervisningen styres og organiseres av fagpersoner med norsk utdannelse i tråd med norsk læreplan. (se vedlegget) 4. Styret 

 • Salah Shihab 
 • Ekhlas Karim 
 • Hassan Hisanawi
 • Muhammed Ali Amin